รัฐบาลแจง สนช.แก้ปัญหาให้เกษตรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ

รัฐบาลแจง สนช. แก้ปัญหาให้เกษตรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ วางแผนร่วมเอกชนดำเนินการผลิตรูปแบบสมาร์ทฟาร์ม ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้(24 พ.ค.) พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ โดย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ระบุว่า ที่ผ่านมาการจัดโครงการ สนช.พบปประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรผู้ปลูกอ้อยมากที่สุด ทั้งปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทำกิน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงต้องการทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักรตัดอ้อย หรือรถตัดอ้อยให้กับเกษตรอย่างไร รวมถึง ปัญหารถบรรทุกอ้อยเกินน้ำหนัก และปัญหามลพิษจากการเผาไร่อ้อยอย่างไร

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องจักร รวมถึง ปัญหาคลาดแรงงาน ด้วยการสนับสนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถตัดอ้อย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และงบประมาณด้านช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ

นายสมชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อสำหรับจัดซื้อรถตัดอ้อย วงเงิน 7,500 ล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยมีรถตัดอ้อยรวม 1,846 คน สามารถตัดอ้อยได้วันละกว่า 600,000 ตัน และยังได้ร่วมกับภาคเอกชนในการวางแผนร่วมกันดำเนินการผลิตในรูปแบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อบริหารจัดการไร่อ้อยแปลงใหญ่ เพราะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จะต้องดำเนินการปลูกแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการดำเนินโครงการนี้จะเห็นผลชัดเจนในปี 2563

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลยังได้ร่วมหารือกับหลายภาคส่วน วางแนวทางแก้ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล โดยการจัดทำโรดแมป เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบแล้ว ซึ่งจะลดต้นทุนการขนส่ง การแก้ปัญหารถบรรทุกส่งอ้อย และจัดการส่งอ้อยหน้าโรงงานให้เร็วยิ่งขึ้น โดยกำหนดการขนส่งอ้อยจะต้องไม่เกินรัศมี 25 กิโลเมตร .- สำนักข่าวไทย