สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองปราสาทโอซาก้า

สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองปราสาทโอซาก้าถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1500 โดยฮิเดโยชิโตโยโตมิ นโปเลียนแห่งญี่ปุ่นนักรบที่ทรงพลังและขุนนางศักดินาในช่วงยุคเซงโกกุของญี่ปุ่น อาคารห้าชั้นล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ปราสาทได้รับการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยการต่อสู้และไฟที่ทิ้งโครงสร้างต่าง ๆ ไว้ในซากปรักหักพังการโจมตีทางอากาศล่าสุดของอเมริกา

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองภายในผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เน้นทั้งปราสาทและประวัติศาสตร์ของโอซาก้า สวนสาธารณะโดยรอบก็มีความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิซากุระ (ซากุระ) ในฤดูใบไม้ผลิและจากนั้นอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อใบไม้เปลี่ยนสี สำหรับมุมมองเช่นนี้มุ่งหน้าไปยังปราสาทโอซาก้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระ