สื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูลใหม่

บทความเกี่ยวกับโครงการ Medicare คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีแพทย์เข้ามาดูการวิจัยนั่นก็คือนักเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถกำหนดว่ากลยุทธ์ใดใช้สำหรับเผยแพร่ออนไลน์ได้อัตราความสำเร็จของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับผู้ชมทั่วโลกสามารถเพิ่มขึ้นได้

โรงเรียนแพทย์และมหาวิทยาลัยควรรวมเอาการมีส่วนร่วมของสื่อสังคมออนไลน์เข้ากับการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเครดิตการศึกษาต่อการส่งเสริมและการครอบครองตามการศึกษา รายงานจากบรรณาธิการสื่อสังคมออนไลน์ในรายงานฉบับนี้ระบุว่าวารสารทางการแพทย์ควรพิจารณาให้พนักงานที่ไม่ใช่แพทย์ช่วยจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนบรรณาธิการในตำแหน่งของตน